Bestyrelse

Bestyrelsen i Sdr. Felding Hallen

Den siddende bestyrelse ser således ud:

Formand
Henrik Skov Jensen  
26890502

Næstformand
Rene Pedersen

Kasserer
Carita Damsgaard Jensen

Sekretær
Tatiana Bøndergaard

Medlem
Hans Eghøj

Medlem
Tonny Dam Jensen