Haludvidelsens fremskridt i 2012

Haludvidelsens fremskridt i 2012

Få indsigt i udviklingen på haludvidelsen i løbet af 2012 med artikler fra den gamle hjemmeside.

Nyhedsarkivet er sorteret efter seneste nyhed først.

 

15. december 2012
Nordea yder tilskud på 192.000 kr. til “Det Legende Hus”

Vi er sikre på, at ombygningen og moderniseringen af Sdr. Felding Hallen til ”Det Legende Hus” vil blive til stor udbytte for alle byens borgere, der vil kunne bruge og udnytte hallen i endnu højere grad end i dag”, udtaler filialdirektør Brian Mikkelsen Nordea Kibæk.

“Vi er glade for, at Nordea har mulighed for at støtte projektet med et tilskud på 192.000 kr. fra Sdr. Felding Sparekasses Fond, der er en af mange Nordea fonde, som løbende udbetaler støttekroner til forskellige gode lokale projekter, så et initiativ som dette er jo næsten selvskrevet til at opnå støtte”, fortsætter Brian Mikkelsen.

“Gennem dette tilskud håber vi at være med til ”at gøre det muligt” for Sdr. Felding Hallen at etablere  Det Legende Hus. Vi glæder os til at se det færdige resultat, som helt sikkert bliver helt fantastisk”, slutter Brian Mikkelsen.

 

26. november 2012
Deltag i det store lotteri og støt “Det Legende Hus”

I forbindelse med julemessen nu på søndag d. 2. december er der udstillet en flot rød Seat Mii i hallens indgangsparti.

Og den er det muligt at vinde sammen med flere andre flotte gevinster. Du skal blot købe en eller flere lotteriseddel hos Spar, Dagli´Brugsen, Handelsbanken, Vardevejens kiosk eller i Hallens cafeteria. Det koster kun 100 Kr. pr lodseddel.

Der er trykt 1.500 lodder, og de heldige vindere bliver udtrukket 1. februar 2013, og vinderlisten offentliggøres efterfølgende på denne side og i Ugeposten.

 

23. november 2012
Der er nu givet tilsagn om sponsorater for i alt 350.000 kr.

I denne uge er der solgt sponsorater for i alt 85.000 Kr.

Og det er Handelsbanken der har købt retten til et navneskilt på Multisalen for 50.000 Kr. i 5 år, det er er Sdr. Felding Auto Engros der købt retten til et navneskilt på Motionscenteret for 25.000 Kr. i 5 år, og det er Sdr. Felding Vognmandsforretningder har købt et Bronzesponsorat for 10.000 Kr.

Der nu givet tilsagn om sponsorater fra virksomheder på i alt 350.000 Kr.

Og alt i alt er der nu indsamlet 1.380.000 Kr.

16.11.2012

I løbet af de sidste dage er har Slagter Kirkeby Aps købt retten til et navneskilt på Spejlsalen for 25.000 Kr. i 5 år, Spar ved Nicolaj Mølhave, har købt retten til et navneskilt på Rutchebanen for 15.000 Kr. i 5 år mens LN El-Tec ved Lief Nielsen har givet tilsagn om køb af LCD fjersyn for 30.000 Kr.

I alt inkl. tilsagn er der nu indsamlet 1.249.000 Kr.

14.11.2012

Aaskov Y´S Mens Club vil til foråret give 16.000 Kr. i forbindelse med igangsætning af byggeriet.

12.11.2012

Salon AK har mandag købt retten til et navneskilt på det kommende Spinningslokale for 15.000 Kr. i 5 år.

11.11. 2012

JPK Aps lagde torsdag billet ind på et navneskilt til Motionscentret, men har lørdag istedet valgt at købe retten til Cafeteriets navneskilt, som koster 35.000 Kr. for 5 år.

07.11. 2012

Det er F24/Vardevejens Kiosk v/Tage & Gitte, der har købt retten til et navneskilt på Sqaushbane Øst til 25.000 Kr. for 5 år .
Og det er Sdr.Felding Autolak v/Peter Nielsen, der købt retten til et navneskilt ved Musik og Lydanlæg til 25.000 Kr. for 5 år.

Med de 50.000 Kr. idag er indsamlingen nu oppe på 1.110.000 Kr.

“Navnesponsoraterne” går som varmt brød. Og at det er Sponsorerne  der kommer af sig selv til os.
Vi har derfor udvidet navnesponsoraterne, hvis der er flere som gerne vil tegne disse.

Og de nye muligheder er:

·         Rutchebane           15.000,-  for 5 år Solgt til Spar

·         Cafeteriaet             35.000,- for 5 år  Solgt til JPK

·         Mødelokalet            15.000,- for 5 år

·         Motionscentret        25.000,- for 5 år Solgt til Sdr. Felding Auto

·         Spinning                  15.000,- for 5 år  Solgt til Salon AK

·         Springgraven           25.000,- for 5 år

.         Spejlsalen                20.000,- for 5 år Solgt til Slagter Kirkeby

.         Multisalen                 50.000,- for 5 år Solgt til Handelsbanken

 

6. november 2012
Endnu to sponsorater solgt i “Det Legende Hus”

Søndergaards El-Service, ved Valdemar Søndergaard, har for 25.000 Kr. købt retten i 5 år til at sætte et stort navneskilt op på glasvæggen ind til en af de to squash-baner.

Tømmermester Birger Søndergård har for 25.000 Kr. købt retten i 5 år til at få sat et skilt op ved det kommende indvendige klatretræ.

Derved der nu i alt indsamlet 1.060.000 Kr.

 

1. november 2012
Dagli´Brugsen køber sponsorkontrakt i “Det Legende Hus”

Og det er købet af navnet på den nye kultursal Dagli`Brugsen har sagt ja til at købe. Retten til navnet gælder i 5 år og koster 50.000 Kr.

Til SdrFelding.dk udtaler formanden Lars Svane at det var en enstemmig bestyrelse i brugsen der indstillede til købet af navnet. Næste trin bliver så at finde på et passende navn.

Indsamlingen har nu rundet millionen.

Med indgåelse af denne kontrakt er indsamlingen til “Det legende hus” nu oppe på 1.010.000 Kr.

 

30. oktober 2012
Pæn tilslutning til infomøde om “Det Legende Hus” fra virksomheder

Til infomødet om det legendePæn tilslutning til infomøde om “Det Legende Hus” fra virksomheder hus mandag aften var der mødt ca. 30 repræsentanter fra lokale virksomheder, samt 8-10 gæster.

På mødet var der hele 9 oplægsholdere. 1. oplægsholder var Arkitekt Kaare Dahlmann fra Årstidernes *Arkitekter, der gennemgik projekttegningerne og ideerne bag projektet som skulle kunne bruges af alle aldersgrupper, være en fornyet attraktion og ikke mindst være et unikt og flot byggeri.

Brian Gram fra hallens arbejdsgruppe fortalte om de forskellige udbudsformer for et sådant projekt og at arbejdsgruppen nok vil foreslå at det bliver en Stor-interpricemodel, hvor der lægges vægt på at også lokale håndværkere får en god chance for at byde ind med arbejde.

Niels Jørgen L. Nielsen fra arbejdsgruppen fortalte de mulige erhvervssponsorater som bliver udbudt til interesserede virksomheder, og de er lige fra køb af navnet på “Det legende hus” til reklameskilte og webannoncering m.m.

Jens Udbye fra Kulturcentret, fortalte om bestyrelsens overvejelser i forhold til at nedlægge det nuværende hus og flytte op i den nye tilbygning også set i forhold til at menighedsrådet er interesseret i at købe kulturcenteret.

Helle Vium repræsenterede skolen og de har hele tiden ønsket en udbygning af hallen for at få bedre indendørs idrætsfaciliteter og for at kunne aflaste skolens gamle gymnastiksal, som efterhånden trænger til en større renovering.

Johnie Larsen fra SFGIF, fortalte om idrætsforeningen store interesse i de nye muligheder den udbygge hal byder på. Og han mente også at det for borgere og virksomheder er afgørende nødvendig med nye aktiviteter hvis byen skal overlev fremover.

Asbjørn Lyby fra Sdr. Feldings Efterskole glæder sig rigtigt meget til at haludbygningen er en realitet, så efterskolen kan få betydelig flere tider i hallen. Alternativt havde man på efterskolen måtte overveje selv at bygge hal faciliter til elverne, også fordi man på sigt gerne vil have flere elever og gerne have mere satsning på sportslige aktiviteter for 10. klasseeleverne.

Leif Andersen som er ansat koordinator på “Det legende hus” fortalte lidt om arbejdet med projektet og om de arbejdsgrupper der er igang med planlægning og organisering af byggeriet og indsamling af penge m.m.

Søren Andersen fra Arena Midt i Kjellerup roste projektet og fortalte om hvor vigtigt en sådan haludvidelse er for byen. Og at det er vigtigt at der er et rigtigt godt samspil mellem hallen og alle dem der er med som sponsorer for projektet. Det er også vigtigt at der er gang i mange aktiviteter i “Det legende hus” og man skal prøve at trække så mange arrangementer og events til huset som muligt, så det bliver kendt og efterspurgt, og her et det vigtigt at cafeen har åbent i rigtig mange timer, også selvom det måske ikke altid er rentabelt.

Efter oplæggene i biografsalen var der serveret med et rigtigt lækkert traktement, sponsoreret af Slagter Kirkeby Skjern.

Der var en rigtig god stemning på hele info-mødet og nu bliver det,  i den kommende tid, spændende at se hvor mange og store sponsorater der kommer ind.

 

18. oktober 2012
Erhvervsindsamling til fordel for “Det Legende Hus”

Alle virksomheder der har en tilknytning til Sdr. Felding, inviteres til infomøde i Dagmar Bio, mandag d. 29. oktober kl. 19.00.

Her vil der blive fortalt om ideerne og de muligheder der er i haludvidelsen “Det legende hus”.

Der vil blive fortalt om hvilken udbudsform der vil blive brugt til byggeriet, og der blive fortalt om muligheder for erhvervssponsorater.

Der vil også være indlæg om “Det legende hus” betydning for Sdr. Felding.

Slagter Kirkeby fra Skjern har sponsoreret en let anretning til mødedeltagerne.

Tilmelding senest fredag d. 26. oktober på e-mail: mail@vsel.dk

 

27. august 2012

Indsamlingen til hallens udvidelse starter lørdag d. 1. september

I de nærmeste dage vil der dukke en folder op i alle postkasser i Sdr. Felding, Stakroge og Sandet.

I folderen fortælles om “Det legende hus”, hvad det skal bruges, hvem det henvender sig til, og hvordan du kan bidrage til at projektet bliver gennemført.

I perioden d. 8. – 23. september kommer der indsamlere rundt til alle huse i området, der fortæller om projektet og hvor du har mulighed for at give tilsgan om bidrag til  haludvidelsen.

Vi håber alle vil tage godt imod indsamlerne når de kommer rundt.

Indbetalingen bliver registreret hos Skat, så du kan få dit skattefradrag på ca. 33%.

Der kan også indbetales til Sdr. Felding Hallens konto i Handelsbanken på konto: 7626 2328463 eller i Nordea på konto: 9607 4384366592, husk at anfører navn og cpr-nummer, hvis du ønsker skattefradrag på ca. 33%

Med venlig hilsen

Arbejdsgruppen under Sdr. Felding hallen

 

12. juni 2012
Stort fremmøde til borgermøde om haludvidelse

210 borgere var mødt op til borgermøde om den kommende haludvidelse.
Leif Andersen som er ansat af halbesty- relsen som koordinator, fremlagde bygge- planerne og ideen med hele projektet, som går under navnet “Det legende hus”.

Det nye hus vil være en fornyet attraktion i Sdr. Felding og vil kunne bruges døgnet rundt og rumme muligheder for motion, gymnastik med springgrav, boldspil med bl.a. squarsbaner, fester i den nye kultursal og for børn og barnlige sjæle er der klatrevæg, rutsjebane, svævebane og klatretræ mm.