Haludvidelsens fremskridt i 2014

Haludvidelsens fremskridt i 2014

Nyhedsarkivet er sorteret efter seneste nyhed først.

 

12. november 2014
Nyt tag på hallen

Efter en endelig godkendelse fra Herning Kommune, er vi nu endelig i gang med den tiltrængte tagudskifting, som Sdr. Felding Hallen efterhånden har trængt til i et stykke tid.

Desværre har der allerede været lidt modvind i det første skridt frem mod den nye hal/udvidelse:

Grundet husmår er al isoleringen ødelagt og der er desværre ekstra arbejde med at pille det af og bortskaffe det – og lægge ny isolering.
De gamle tagplader er ikke oplagt efter de mål, som man lægger efter i dag, hvilket kræver en skæring af de 1500 tagplader.
Arbejdstilsynet har i går, pr. 11-11-2014, lukket hallen mandag-torsdag mellem 07.00 og 16.00 og 07.00 – 14.00 fredag, da man mener, at der kan være nedstyrtningsfare. Ellers gælder der normale åbningstider i hallen. Dette går desværre ud over både skolen, efterskolen og 1 time af SFGIF’s tid.
Det er beklageligt, men desværre nødvendigt. Dog forventer Tømrer Refshøj, at de er færdige med taget sidst i uge 48, så det håber vi holder stik, så vi alle igen kan bruge vores hal – tæt og tør!

Hallens byggeudvalg

 

12. november 2014
Pressemeddelse pr. onsdag d. 5 november 2014

Onsdag den 5. november 2014,

Den selvejende institution Sdr. Felding Hallen ved arbejdsgruppen arbejder på højtryk,  på at få gjort projektet ” Det Legende Hus ” økonomisk klar til gennemførelse, med en byggestart i marts måned 2015 !

Årsagen til forsinkelsen skyldes forskellige forhold, bl.a. problemer med matrikelopgørelse og p-plads v/byggeansøgning, og hvor en areal-opgørelses fejl havde betydet et misvisende anlægsbudget!

Dette sammenholdt med et mildest talt meget uheldigt licitationsresultat i forsommeren, hvor priserne på projektets gennemførelse simpelthen lå så langt fra, hvad der var økonomisk muligt for den selvejende institution !

Der har været en række parter, bl. a. Herning Kommune, der skulle orienteres om problematikken, og der skulle besluttes om licitationen skulle gå om, også under skyldig hensyntagen til de udbudsregler der er gældende, at de også bliver overholdt !

Projektet undergår derfor nøje undersøgelser for at finde de nødvendige besparelser, således at projektets pris står mål med den finansiering der er til rådighed. I det arbejde har arkitekter, ingeniører, bygherre og entreprenører været involveret, og vi kan godt sige, at det ikke er en let opgave. Vi skal jo også samtidig sørge for, at projektet ikke gennemgår en sådan forvandling, at de der har ønsket at støtte projektet, Kommunen, fonde, sponsorer m. fl. ikke kan genkende projektet!

Disse bestræbelser er næsten færdiggjorte, og nu skal de nye tal præsenteres, først for den selvejende institution, Herning Kommune, fonde osv. dette arbejde kræver desværre tid!

Tid er det eneste vi ikke har nok af, og så lige lidt ekstra finansiering, men sikkert er det, at der arbejdes hen imod en løsning på problemerne, således at dette fantastiske projekt bliver en realitet i 2015. Vi kan ikke, af hensyn til forskellige forhold gå mere i detaljer, før der er clearet endelig af med vore samarbejdspartnere !

I øvrigt vil vi opfordre til, at man løbende følger udviklingen på www.sdrfelding.dk / www.detlegendehus.dk

Den selvejende institution, Sdr. Felding Hallen

Bestyrelsen/arbejdsgruppen