Om Sdr. Felding Hallen

Om Sdr. Felding Hallen - Det Legende Hus

Se tidligere halinspektør Henning Knudsen beskrive Det Legende hus og dets mange muligheder her.

Historien bag ‘Det Legende Hus’

Ideerne til haludvidelse startede i 2008, fordi gymnastikudvalget havde spurgt efter mere plads og bedre faciliteter og et mindre udvalg inkl. repræsentanter fra efterskole, kulturcenter og skolen tog så ud og kiggede på hvordan man i Idom havde løst problemet.

Ud fra denne tur og efterfølgende diskussioner hvor Hans Eghøj havde lavet en skitse til hvordan hallen kunne se ud, gik man til ‘Årstiderne Arkitekter‘ som har lavet et udkast til udvidelse af hallen, en lidt mere enkel løsning end den som Hans Eghøj havde skitseret, men til gengæld også til en mindre pris.

I slutningen af 2010 blev der nedsat et byggeudvalg, bestående af repræsentanter og interesserede fra Sdr. Feldings foreninger og udvalg. Dette udvalg har haft kontakt til Herning Kommune som har kigget på de første ideer og skitser til halbyggeriet, hvor det også er tanken at nedlægge skolens gymnastiksal og flytte aktiviteterne over i hallen.

Sdr. Feldings Efterskole har også efterspurgt mere tid i hallen og med tiden vil efterskolen gerne have en idrætslinie, hvorfor de vil efterspørge endnu mere tid i hallen.

Også Sdr. Felding Kulturcenter vil gerne flytte med op i hallen, hvorfor der også planlægges med indretning af en kultursal.