Hallens historie 

Sdr. Felding Hallens historie

Allerede i midten af 1960-erne var der tanker fremme om at der skulle bygges en idrætshal i Sdr. Felding, og der kom rigtig gang i planerne, da Sdr. Felding Centralskole i 1968 stod overfor en større udvidelse, bl.a. en projektering af en ny gymnastiksal, der ville koste en halv mio. kr.

Indsamling og pris

Initiativgruppen til opførelse af en hal kontaktede sognerådet, som tog positivt imod forslaget om at bygge en idrætshal i stedet en ny gymnastiksal. Samtidig ville sognerådet støtte med krone til krone op til 150.000 Kr. – ved en påtænkt indsamling blandt private og foreninger. Kommunen tilbød tillige at stille en grund til rådighed for en symbolsk leje, samt at ville leje hallen til skolebrug.

Totalsummen for halbyggeriet var 2.323.085 Kr. inkl. moms, hvoraf der blev hjemtaget 175.000 Kr. i moms. Der blev i alt samlet 300.000 Kr. ind, hvoraf halvdelen fra kommunen. Se regnskab længere nede.

Byggeriet af hallen startede i 1. august 1969, og på trods af at streng vinter var man i april 1970 nået så lang at man kunne gå i gang med tagdækningen.

12. oktober 1970 var man kommet så vidt, at byens og egnens foreninger kunne tage hallen i brug til idrætsformål.

Åbningen af Sdr. Felding Hallen 1971

Den officielle åbning var lørdag d. 20. marts 1971, hvor forhenværende Sognerådsformand Gdr. Hans Frederik Jensen Sdr. Felding, foretog indvielsen.

Ved indvielsen var der både indrettet sauna og skydebane i hal lokalerne. Ved byggeriet var der også taget højde for bygning af et svømmebad umiddelbart vest for hallen, hvorfor hallens omklædningsrum blev placeret så hensigtsmæssigt, at blot ved at indsætte en dør i væggen ved bruserummene kunne man også skabe gode omklædningsforhold for gæsterne i svømmebadet.